Member ezviet.com

  • Home
  • /
  • Member ezviet.com

[gap height=”49px”]

[section padding=”16px”]

ĐỘI NGŨ EZVIET.COM

[divider align=”center” width=”213px”]

[/section]
[row style=”collapse”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”482″ bg_overlay=”rgba(0, 109, 255, 0.03)”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”12″ bg_overlay=”rgba(0, 109, 255, 0.03)”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”12″ bg_overlay=”rgba(0, 109, 255, 0.03)”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”99.99%” bg=”12″ bg_overlay=”rgba(0, 109, 255, 0.03)”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]


KHƯƠNG NGUYỄN
NHÀ THIẾT KẾ

[follow align=”center” twitter=”X” linkedin=”X” email=”khuongnguyen.ed@gmail.com” pinterest=”X”]

Khương là kĩ sư thiết kế nội thất trẻ. Tốt nghiệp Học viện lâm Nghiệp Việt nam chuyên ngành đồ gỗ nội thất.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]


TROY GRAY
ILLUSTRATOR

[follow align=”center” twitter=”X” linkedin=”X” email=”X” pinterest=”X”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]


JULY WOOD
WEB DESIGNER

[follow align=”center” twitter=”X” linkedin=”X” email=”X” pinterest=”X”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]


NIKO VULTURE
CEO / FOUNDER

[follow align=”center” twitter=”X” linkedin=”X” email=”X” pinterest=”X”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

[/col]

[/row]
[gap height=”64px”]